Algemene voorwaarden

De bewaring der goederen vindt plaats onder de nekovri-voorwaarden  , gedeponeerd bij de griffie van de arrondisements-rechtbank te rotterdam, volgens de tekst zoals deze geldt op het ogenblik dat de transactie tot stand komt. Een exemplaar hiervan wordt u op verzoek toegezonden. De nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd.

 

 

Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V.
Albert Schweitzerstraat 25 | 7131 PG Lichtenvoorde 
Postbus 15 | 7130 AA Lichtenvoorde 
Telefoon: +31 (0) 544-396060 
Fax: +31 (0) 544-376055 
E-mail: info@lintelo.nl

 

Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V.
Euroweg 17 | 7051 EB Varsseveld 
Telefoon: +31 (0) 544-396090 
Fax: +31 (0) 315-230111 
E-mail: info@lintelo.nl

 

Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V.
Gendringseweg 23 | 7122 ME Aalten 
Telefoon: +31 (0) 543-461565 
Fax: +31 (0) 543-461200 
E-mail: info@lintelo.nl

 

Certificaten
IFS Breeam AEO Certificaten Lintelo Koel- en Vrieshuis