Kwaliteit

Terecht stellen overheid en voedselautoriteiten hoge eisen aan verwerking van voedsel en de op- en overslag daarvan. Werken volgens goedgekeurde procedures waarborgt betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening.

ISO 22000:2005 (Lloyd’s Register LRQA)

Onze bedrijfsvoering is ISO 22000:2005 gecertificeerd en de bedrijfsprocessen zijn volledig afgestemd op de opgestelde richtlijnen. Deze internationale ISO-norm specificeert eisen voor een managementsysteem binnen de voedselveiligheid. Hierin zijn algemeen erkende hoofdelementen samengebracht om de voedselveiligheid in de gehele voedselketen te realiseren tot het uiteindelijke punt van consumptie:

  • Interactieve communicatie
  • Beheren van het systeem
  • Basisvoorwaardenprogramma’s
  • HACCP-principes

IFS Food (Lloyd’s Register LRQA)

Bij Koel- en Vrieshuis Lintelo zijn we IFS Food (higher level) gecertificeerd. Deze standaard is volledig doorgevoerd in onze bedrijfsprocessen. Door toenemende eisen, de groeiende aansprakelijkheid, de toename aan wettelijke eisen en de globalisering van productleveringen is deze norm doorgevoerd om de voedselveiligheid en -kwaliteit nog eens extra te waarborgen.

Skal

Wilt u uw biologische grondstoffen, halffabricaten of eindproducten opslaan? Koel- en Vrieshuis Lintelo is Skal gecertificeerd voor het veilig opslaan van uw biologische producten.

NVWA

Onze bedrijfsprocedures zijn bovendien goedgekeurd door Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). We beschikken over diverse NVWA-erkenningen. Naast jaarlijkse (erkennings)inspecties, controles en audits voert de NVWA ook onaangekondigde inspecties uit.

Nekovri

De bewaring van de goederen vindt plaats onder de Nekovri voorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam, volgens de tekst zoals deze geldt op het ogenblik dat de transactie tot stand komt. Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd.

 

 

Certificaten
IFS Breeam AEO Certificaten Lintelo Koel- en Vrieshuis